Foreshore staat voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust. Kustveiligheid, biodiversiteit en kusttoerisme zijn dé grote opgaven als het gaat om de kust van de toekomst. Wij combineren deze opgaven in onze strategie en creëren zo een win – win situatie voor iedereen. In samenwerking met lokale en integrale belanghebbenden, het landschap, de natuur en de toerist wil Foreshore komen tot een gezamenlijk ontwikkelingsplan. Een ontwikkelingsplan dat leidt tot een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse kust; een impuls niet geënt op tijdelijke functies, maar op een blijvende en duurzame ontwikkeling.

Heeft u plannen, ideeën, wensen of zorgen omtrent de Nederlandse kust? Neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen.


Neem contact met ons op

Mail

DE NIEUWSTE KAART VAN NEDERLAND 

Wat biedt het Nederlandse kustfundament? De Noordzee en kustzone zijn opgetekend met een palet aan toeristische kansen: wrakken, geothermie, zandhonger, bunkers, restenergie, militaire activiteiten, natuur en landschap, visgebieden, energieproductie, getijden, maritieme objecten… Inzet en activering van deze diversiteit aan condities resulteert in nieuwe strategiën langs de gehele linie op zowel lokale als integrale schaal.


NIEUWE KALENDER VOOR DE KUST

Voor de peilers kustveiligheid + natuurontwikkeling + toerisme is een jaarkalender ontworpen. Deze nieuwe agenda geeft alle gebruikers de benodigde tijd en ruimte om gezamenlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd te genieten van de kust. Bovenstaand voorbeeld heeft betrekking op de Haringvlietmonding en laat zien dat er genoeg ruimte is voor alle gebruikers en opgaven.


DIVERSITEIT IN TOERISTISCH LANDSCHAP

Het opzetten van nieuwe gebieden rondom de monding van het haringvliet creëert nieuwe eco-zones. Daarnaast creëren deze gebieden samen met het ontwikkelen van faciliteiten in deze gebieden nieuwe kustveiligheid en verzorgen ze interessante nieuwe toeristische attracties.


GENIUS LOCI IN DE TIJD

De ontstaansgeschiedenis van Callantsoog ligt voor de huidige kustlijn in de Noordzee. Dit authentieke landschap bestond uit een wad genaamd ‘t Oghe. Momenteel wordt deze plek onder andere ingezet als dumpplaats voor militair afval. De synthese van deze genius loci leidt tot een voorstel voor de herintroductie van het waddeneiland.


‘T OOGHE

De ontwikkeling van een nieuwe identiteit voor Callantsoog: een anoniem dorp dat zijn oorsprong – in de Noordzee – terugkrijgt door het ontwerp van een toeristische raffinaderij voor militair afval. Tijd wordt zichtbaar: de messing gevel patineert, het landschap groeit en de authentieke identeit van het dorp wordt hersteld.


ATLANTIK WALL ARCHEOLOGIE

Het zuidelijkste punt van het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid, ligt vol met bunkers. De bunkerbatterij Hillegom is onderdeel van de Atlantik-Wall en ligt tot op dit moment onder het duin oppervlak. Deze bunkers worden gemijnd en ingezet voor natuurontwikkeling, kustveiligheid en toerisme.


WERKEN AAN DE BOTANISCHE DUIN

De botanische duin introduceert actieve architectuur, en creëert daarmee een nieuw fenomeen aan de Nederlandse Kust. Deze magisch realistische impressie laat de potentie zien van Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. De bunkerbatterij Hillegom wordt gemijnd waardoor nieuwe ecosystemen ontstaan en uitgroeien tot een nieuwe wildernis.


GEÏNSPIREERD?

Neem dan contact met ons op en deel uw mening, ideeën en plannen met ons. Wij kunnen u helpen deze verder te ontwikkelen tot een concrete kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling


Neem contact met ons op

Mail